Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Najbardziej rozpoznawalna akcja Caritas – świece, które zapalane są w domach Polaków wspomagających akcję, produkowane są przez Fundację Pro Caritate. Pozyskane środki są przeznaczone na dożywianie, rozwój ośrodków dziecięcych i młodzieżowych oraz stypendia dla dzieci. Pieniądze trafiły także do placówek polskich misjonarzy oraz posłużyły do finansowania projektów mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.