Dajmy im skrzydła

Dajmy im skrzydła – nie zapominajmy o dzieciach, naszej przyszłości. Wiele zdolnych dzieci z ubogich rodzin czeka na pomoc, aby móc rozwijać swoje talenty i w przyszłości stać się naukowcami, artystami, dyplomatami, lekarzami. Aby to osiągnąć potrzebują wsparcia dydaktycznego i sprzętu. Według danych GUS za 2019 rok 111 675 gospodarstw domowych z dziećmi poniżej 16 lat nie ma w domu komputera. Jak realizować zdalne nauczanie?

Dlatego Fundacja Pro Caritate przyłączyła się do programu Caritas Polska – w ramach zbiórki chcemy sfinansować i przekazać podopiecznym Caritas sprzęt IT niezbędny do nauki i podnoszenia kompetencji cyfrowych niezbędnych w naszych czasach. Chcemy finansować najbardziej potrzebującym komputery, tablety, abonament na internet i specjalistyczne kursy on-line. Mamy liczną i sprawdzoną bazę rodzin potrzebujących pomocy. Zachęcamy do wspólnej pomocy.

„Skrzydła”

To program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, którzy z powodu złej sytuacji materialnej rodziny potrzebują wsparcia.
Pomoc, w zależności od potrzeb, polega na zapewnieniu obiadu w szkole, odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne, korepetycje oraz kursy specjalistyczne.
W roku szkolnym 2017/2018 zostało wypłaconych 870 stypendiów za łączną kwotę 1 450 500 zł. Rok szkolny 2018/2019 to 350 stypendiów na kwotę 525 000 zł. Koordynacja projektu w diecezjach odbywa się poprzez mocno zaangażowanych pedagogów szkolnych, którzy najlepiej są zorientowani w sytuacji rodzinnej dziecka.

„Tornister pełen uśmiechów”

Głównym celem akcji jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z najuboższych rodzin w Polsce, poprzez przekazywanie im dobrze wyposażonych wyprawek szkolnych. Akcja realizowana jest przez Caritas diecezjalne i Parafialne Zespoły Caritas, które wśród diecezjan i parafian oraz wśród partnerów instytucjonalnych pozyskują środki lub gotowe wyprawki szkolne, przekazywane później uczniom.
Kulminacyjnym punktem akcji jest finał, który corocznie odbywa się na rynkach dużych miast. W latach poprzednich były to: Zamość, Przemyśl, Lublin, Rzeszów. W latach 2017-2019 finał odbywał się na terenie Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
Wydarzenie jest transmitowane na antenie Telewizji Polskiej. Towarzyszą mu koncerty z udziałem znanych artystów, podczas którego dzieciom wręczane są tornistry wyposażone w kolorowe przybory szkolne. W akcję, poprzez przygotowanie wyprawek szkolnych dla konkretnych podopiecznych Caritas, włączyli się: prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Akcja „Tornister pełen uśmiechów” prowadzona jest od 11 lat, w ramach akcji rozdano ok. 170 000 wyprawek. W roku 2018 wyposażone plecaki otrzymało 20 000 dzieci, podobna liczba dzieci otrzymała wyprawki w roku 2019.