Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Najbardziej rozpoznawalna akcja Caritas – świece, które zapalane są w domach Polaków wspomagających akcję, produkowane są przez Fundację Pro Caritate. Pozyskane środki są przeznaczone na dożywianie, rozwój ośrodków dziecięcych i młodzieżowych oraz stypendia dla dzieci. Pieniądze trafiły także do placówek polskich misjonarzy oraz posłużyły do finansowania projektów mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Trochę ciepła dla bezdomnego

Trochę ciepła dla bezdomnego

Trochę ciepła dla bezdomnego

Akcja prowadzona od 2015 r. we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy. Patrole z zaopatrzeniem w gorącą zupę przygotowywaną przez Pro Caritate, koce, śpiwory i kurtki ufundowane przez Caritas Polska ze zbiórki docierają dwa razy w tygodniu do osób bezdomnych przebywających poza schroniskami i noclegowniami.

W czasie trwania akcji (od listopada do końca lutego) dostarczamy ok. 3 tys. litrów zupy i zaopatrujemy ok. 500-600 bezdomnych.

Uliczny patrol medyczny

Uliczny patrol medyczny

Od września 2017 r. projekt jest realizowany z inicjatywy Caritas Polska we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy i Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei. Polega na wyjazdach patrolowych z ratownikami medycznymi do miejsc przebywania osób bezdomnych. Oprócz doraźnej pomocy medyczno-ratowniczej na miejscu potrzebującym oferowana jest możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy w Przychodni Lekarze Nadziei oraz informacja o możliwościach wyjścia z bezdomności.