Działalność fundacji

Do zadań statutowych Pro Caritate należy:

 • Wspieranie działalności charytatywnej Kościoła Katolickiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Caritas.
 • Organizowanie finansowej i rzeczowej pomocy krajowej i zagranicznej dla osób potrzebujących niezależnie od ich wyznania, narodowości i przekonań a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ubogich, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, bezrobotnych, ofiar przemocy, uzależnionych, więźniów, bezdomnych, uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
 • Współpraca z organami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania analogiczne lub podobne do celów Fundacji.

Działalność statutowa Fundacji realizowana jest poprzez:

 • Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji.
 • Pozyskiwanie sponsorów dla działalności charytatywnej i humanitarnej.
 • Wspieranie edukacji i formacji dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie działalności charytatywnej.
 • Organizowanie zbiórek publicznych na cele statutowe.
 • Udzielanie pomocy osobom potrzebującym niezależnie od ich wyznania, narodowości i przekonań a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ubogich, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, bezrobotnych, ofiar przemocy, uzależnionych, więźniów, bezdomnych, uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
 • Udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.
 • Organizowanie poradni różnego typu.
 • Udzielanie pomocy Caritas Polska.

Programy dedykowane dzieciom

Kilometrowy komiks

Założeniem projektu było przedstawienie ostatnich stu lat historii polski w formie komiksu o niespotykanej formule. Opracowaliśmy listę 1 000 ważnych wydarzeń z tego okresu, co stało się tematem prac plastycznych. Do rysowania, malowania i wyklejania zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również dzieci z warsztatów terapii zajęciowej i świetlic środowiskowych, będących pod opieką miedzy innymi Caritas Polska. Powstałe  prace plastyczne zostały zarchiwizowane oraz opracowane do formatu plików na stronę internetową. Z wybranych prac plastycznych powstała wystawa, dostępna nieodpłatnie dla wszystkich zwiedzających. Każdy uczestnik dostał upominek, a 70 prac zostało wyróżnionych i nagrodzonych.  Więcej->

 

Mobilna Ambasada Niepodległej

Z okazji stulecia Niepodległej Fundacja Pro Caritate przeprowadziła 5 imprez kulturalno-edukacyjnych w miastach Kraków, Lublin, Przemyśl, Gdańsk i Łódź pod hasłem „Charytatywna Niepodległa”. W ramach projektu, wyposażony w przenośną wystawę bus „Mobilna Ambasada Niepodległej”, odwiedził wskazane miasta, gdzie zorganizowaliśmy wystawy i prelekcje. Nie zabrakło atrakcji aktywizujących dzieci i młodzież oraz multimedialny pokaz slajdów, nawiązujący do ważnych wydarzeń z historii polski i odwiedzanego miasta. Atutem projektu było włączenie do obchodów stulecia osoby wykluczone. Do działania zostali zaangażowani liderzy społeczności lokalnych, lokalne władze oraz rozdawana była edukacyjna publikacja „Charytatywna Niepodległa”.

„Orlątko” – edukacyjny spektakl dla dzieci

Popularyzacja wiedzy i świetna bezpłatna rozrywka poprzez wystawienie autorskiej sztuki teatralnej „Orlątko” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Sztuka w sposób prosty i ciekawy pokazuje moment odzyskania przez Polskę niepodległości, angażując w spektakl dzieci. Aby podkreślić wkład poszczególnych regionów Polski w odzyskanie niepodległości, sztuka była wystawiana w miejscach, gdzie rozegrały się ważne wydarzenia 1918 roku. Przed sztuką zaprezentowana została krótka prelekcja prezentująca wkład danego regionu w procesie zdobywania wolności przez Polskę. Do udziału w projekcie zostały zaproszone szkoły z wybranych lokalizacji, aby dzieci tam uczące się, mogły bezpłatnie obejrzeć spektakl. Efekty nadal można zobaczyć w social mediach.