Od września 2017 r. projekt jest realizowany z inicjatywy Caritas Polska we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy i Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei. Polega na wyjazdach patrolowych z ratownikami medycznymi do miejsc przebywania osób bezdomnych. Oprócz doraźnej pomocy medyczno-ratowniczej na miejscu potrzebującym oferowana jest możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy w Przychodni Lekarze Nadziei oraz informacja o możliwościach wyjścia z bezdomności.