Trochę ciepła dla bezdomnego

Akcja prowadzona od 2015 r. we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy. Patrole z zaopatrzeniem w gorącą zupę przygotowywaną przez Pro Caritate, koce, śpiwory i kurtki ufundowane przez Caritas Polska ze zbiórki docierają dwa razy w tygodniu do osób bezdomnych przebywających poza schroniskami i noclegowniami.

W czasie trwania akcji (od listopada do końca lutego) dostarczamy ok. 3 tys. litrów zupy i zaopatrujemy ok. 500-600 bezdomnych.